ท่องเที่ยว บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

แม่กำปอง ...บ้านน้อยในป่าใหญ่ที่เขียวและเย็นตลอดปี

ทดสอบข้อความ aaa

ทดสอบข้อความ bbb

ระบบสมาชิก

แนะนำการท่องเที่ยวสำหรับคุณ

*** สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก เท่านั้น    สมัครสมาชิก        เข้าใช้ระบบสมาชิก

        1 วัน        2 วัน

เพื่อศึกษาธรรมชาติ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
เพื่อศึกษารูปแบบบริหารจัดการ
เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา

ต้องการ
ไม่ต้องการ

รถเช่า
มัคคุเทศก์ (ค่าใช้จ่าย 200 บาท ต่อนักท่องเทียว 1-10 คน (ระยะใกล้) )
(ค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อนักท่องเทียว 1-10 คน (ระยะไกล) )
นวดแผนไทย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ (ชุดละ 600 บาท)
ฟ้อนพื้นเมือง (ชุดละ 1,000 บาท)
ดนตรีพื้นเมือง (ชุดละ 1,000 บาท)
*** สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก เท่านั้น    สมัครสมาชิก        เข้าใช้ระบบสมาชิก

การเตรียมตัวและข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว

 • ควรเตรียมยาประจำตัวไปให้พร้อม
 • ควรเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ได้แก่
  • เสื้อกันหนาว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวจะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมาก)
  • รองเท้าที่เหมาะสำหรับเดินป่า หรือรองเท้าที่เหมาะสำหรับเดินเล่นในหมู่บ้าน
  • แบตเตอรี่สำรอง สำหรับชาร์ตโทรศัพท์มือถือ
  • กล้องถ่ายรูปเพื่อไม่ให้พลาดสำหรับการบันทึกภาพประทับใจ ในหมู่บ้านมีจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจมากมาย
  • ยากันยุง
  • อื่น ๆ ตามความจำเป็นของนักท่องเที่ยวแต่ละท่าน
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และศึกษากฎระเบียบของหมู่บ้านก่อนการท่องเที่ยว หมายเหตุ : สำหรับผ้าขนหนู โฮมสเตย์ จัดเตรียมไว้ให้
 • เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เพียงพอ (ที่หมู่บ้านไม่มีตู้ ATM)
 1. การเข้ามาเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ควรติดต่อพ่อหลวงหรหมมินทร์แม่กำปอง โทร.085-6754598
 2. กรอกใบสมัครข้อมูลและชำระเงินค่าใช้จ่าย ก่อนเข้าพักอาศัยมีรายละเอียด คือ
  1. พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 580 บาท/คน
  2. พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ 520 บาท/คน
  3. พัก 2 คืน อาหาร 6 มื้อ 960 บาท/คน
  4. ค่าอาหาร มื้อละ 60 บาท/คน
  5. ค่าผู้นำเที่ยววันๆ ละ 200 บาท ถ้าเดินระยะสั้น ถ้าเดินระยะไกลเพิ่มอีก 100 บาท
  6. กิจกรรมทำบายศรีสู่ขวัญ ชุดเล็ก 600 บาท ชุดใหญ่ ชุดละ 1,000 – 1,500 บาท
  7. ค่าดูชมการแสดงศิลปะการฟ้อนพื้นบ้าน (ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียนฯ) ครั้งละ 1,000 บาท
  8. ดนตรีพื้นเมือง 1,000 บาท
  9. ค่าเช่ารถรับส่งในเมือง
   จำนวนแขกไม่เกิน 1 คน 1,500 บาท ไปกลับ
   จำนวนแขกไม่เกิน 2-4 คน 1,600 บาท ไปกลับ
   จำนวนแขกไม่เกิน 5-8 คน 1,800 บาท ไปกลับ
   จำนวนแขกไม่เกิน 9-10 คน 2,000 บาท ไปกลับ
  10. ค่าเช่ารถขึ้นกิ่วฝิ่นจำนวนแขกไม่เกิน 5-6 คน 500 บาท
  11. หมายเหตุ ทุกอย่างชำระเงินตามที่ท่านใช้บริการจริง เพราะกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้เป็นของชุมชน ต้องการให้มีการกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 3. ให้ใช้ผู้นำเที่ยวของหมู่บ้านเป็นมัคคุเทศก์ อัตรา 1 ต่อ นักท่องเที่ยว 10 คน และใช้เส้นทางตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความปลอดภัย การพลัดหลงและคอยดูแลรักษาผลกระทบที่อาจจะเกิดกับธรรมชาติ
 4. ตลอดเส้นทางไม่ทิ้งขยะ โดยเด็ดขาด ให้นำไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้
 5. ไม่ยิงปืน ทำเสียงดัง เป็นการรบกวนสัตว์ป่า และนักท่องเที่ยวอื่น
 6. ไม่ก่อไฟก่อนได้รับการอนุญาต และต้องดับสนิทเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว
 7. ต้องดับบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้
 8. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ทำสัญลักษณ์อื่นใด ที่เป็นการทำลายธรรมชาติสภาพสิ่งแวดล้อม
 9. ไม่อนุญาตนำสิ่งของอื่นใดในป่าออกจากพื้นที่
 10. พ่อค้าแม่ค้าที่นำของมาขาย ต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ วันละ 20-100 บาท และต้องขาย ในจุดที่กำหนดให้ ตลอดทั้งดูแลความสะอาดในจุดบริเวณของตนเอง
 11. ห้ามเล่นการพนันในบ้านพัก
 12. ไม่กระทำการอันใดที่ผิดจารีตประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นไทย
 13. เมื่อนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับออกจากหมู่บ้าน ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อมิให้นำ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งอื่นใดออกจากพื้นที่ ก่อนได้รับการอนุญาต
 14. เพื่อความปลอดภัยของบุคคลนักท่องเที่ยว และทรัพยากรอันมีค่า ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ในหมู่บ้านทั้งก่อนเข้าและออกไป ต้องได้รับการตรวจสอบซักถามจากคณะกรรมการฯ ณ จุดด่านตรวจของหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง
 15. นักท่องเที่ยวทุกคนพึงต้องช่วยกันเสียสละเงิน เพื่อเป็นการบำรุงรักษา และพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวของหมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไป ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ประกาศไว้
 16. ไม่ให้พกพาอาวุธต้องห้ามตามกฎหมาย
 17. โปรดขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 35 กม./ ชั่วโมง เนื่องจากถนนคดเคี้ยวและคับแคบ
 18. ไม่กระทำการอันใดให้เป็นที่รบกวนผู้คนนักท่องเที่ยวหรือสัตย์ป่าทุกชนิด
 19. ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด
 20. ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 21. การเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่า ต้องมีมัคคุเทศก์ ของหมู่บ้านนำไปทุกครั้ง
 22. จัดตั้งร้านค้า รับประทานอาหารตามเขตบริเวณที่กำหนดเท่านั้น มิให้นำติดตัวเข้าไปกิน ในเขตหวงห้าม
 23. การจัดทำธุรกิจท่องเที่ยวทุกชนิดของสงวนสิทธิ์ ให้เป็นของหมู่บ้านเท่านั้น
 24. การเข้ามาตั้งเต้นท์พักผ่อน เช่าบ้านพัก หรือพักแบบโฮมสเตย์ ในที่สถานที่ต่าง ๆ ต้อง มาติดต่อคณะกรรมการฯ และต้องได้รับการอนุญาตก่อนทุกครั้ง
 25. ร้านค้าปิด 21.00 น.
 26. ห้ามเสียงดังเกิน 4 ทุ่ม
 27. จอดรถได้ที่วัดกับโรงเรียนถ้าบ้านที่พักไม่มีที่จอด

สมัครสมาชิก

โปรดรอสักครู่...

ติดต่อเรา

โปรดรอสักครู่...

Contact Us

ผู้ใหญ่บ้าน 089-6754598 คุณแหม่ม 081-9514797